Nhận biết đồ điện tử an toàn

Hỏi: Cách nào để nhận biết đồ điện tử đã được chứng nhận an toàn của Bộ KH&CN? Nguyễn Vũ Hải (Vũ Thư, Thái Bình).

hình minh họa

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ KH&CN cho biết: Về nguyên tắc, sản phẩm được dán tem CR nghĩa là đã đạt chuẩn. Hiện trên thị trường, sản phẩm điện tử biến đổi liên tục, người tiêu dùng đi mua hàng thì chỉ dựa trên các nhãn hiệu, dấu tem hợp chuẩn… là yên tâm mua hàng.
Nhưng trước tình trạng ngay cả tem hợp chuẩn cũng được sáng tác làm nhái rất nhiều thì người mua hàng không thể dựa trên những dấu hiệu nhận biết này để mua hàng.
Hiện một loạt dấu CR tự in và được dán khá phổ biến. Vì thế, khi mua hàng, để đảm bảo chắc chắn chất lượng sản phẩm thì người tiêu dùng còn phải kiểm tra cả các giấy chứng nhận hợp quy đúng với sản phẩm hàng hóa.
Theo Bee